Publikacije

Publikacija „Mladi u akciji Srbija“

Publikacija ilustruje kako je sve program Mladi u akciji Evropske unije „živeo” u Srbiji tokom proteklih 6 godina i kako je ovaj EU program uspešno implementiran i korišćen. Publikacija sadrži statistiku odobrenih projekata u Srbiji, pregled pružene podrške aplikantima od strane Kontakt tačaka kao i primere inicijativa koje su u Srbiji i/ili sa mladima iz Srbije realizovane pod okriljem ovog programa.
Publikaciju možete preuzeti ovde ili klikom na sliku.


Ostale publikacije

Ministarstvo omladine i sporta
Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp